Welkom bij medisch pedicure Petra Hagedoorn

Voeten lijken altijd het ondergeschoven kindje te zijn.  Pas als er klachten gaan ontstaan, wordt men zich pas van zijn of haar voeten bewust.

Onze voeten moeten ons een leven lang van A naar B dragen en het  lijkt volstrekt vanzelfsprekend.

Als er pijnklachten aan voeten gaan ontstaan wordt het lopen bemoeilijkt.  Voeten zijn immers de fundering van ons lichaam. Bij een verkeerde voetstand of andere problemen die aan onze voeten kunnen ontstaan om verschillende redenen, kunnen klachten in het lichaam ontstaan.

Gezonde pijnloze voeten vormen dan ook de basis van een gezond fit lichaam, wat goed kan bewegen.

Alleen pedicures met een door de branchevereniging erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP (Kwaliteitsregister Pedicures). Een geregistreerde pedicure is verplicht haar accredatiepunten te behalen d.m.v. bij- en nascholing om kennis en innovatie in het vakgebied bij te houden.

Een KRP geregistreerde medisch pedicure waarborgt kwaliteit.

 

Voor een professionele, algehele of medische pedicurebehandeling kunt u voor een behandeling in mijn praktijk terecht.