Diabetische voet

 

Voeten van mensen  met diabetes hebben extra zorg nodig. De huid is heel kwetsbaar en er kunnen gemakkelijk wondjes ontstaan. Mensen  met diabetes voelen vaak minder in hun voeten. Zo valt een wondje niet op. Het wondje kan gaan ontsteken en een zweer worden. Zo’n wondje heet een ulcus.

Een ulcus kan ernstige gevolgen hebben, in het ergste geval moeten mensen zelfs een teen of voet missen

 

Samen houden we uw voet gezond

Heeft u diabetes? Dan is het  extra belangrijk uw voeten gezond  te houden. Daarom werkt de medisch pedicure  samen met andere zorgverleners om uw voeten de beste zorg te geven. Dit heet ‘diabetische ketenzorg’. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wie doen mee in diabetische ketenzorg?

  • Huisarts en praktijkondersteuner
  •  Diabetesverpleegkundige
  •  Medisch pedicure
  •  Podotherapeut

Wie doet wat?

De huisarts
De huisarts is de regisseur van de diabetische ketenzorg. Bij de jaarlijkse controle onderzoekt hij uw voeten en beoordeelt of uw voeten extra risico lopen. In samenwerking met de diabetes verpleegkundige wordt de Simms classificatie vastgesteld.  De huisarts bepaalt welke zorgverlener uw voeten in de gaten gaat houden en hoe vaak. Het kan ook zijn dat de controle wordt gedaan door de praktijkondersteuner of diabetes verpleegkundige.

De medisch pedicure
Wanneer uw voeten extra risico lopen, of wanneer u zelf uw voeten niet goed meer kunt verzorgen, stuurt de huisarts u door naar een medisch pedicure of een pedicure met een diabetes certificaat. De medisch pedicure is speciaal opgeleid om voeten van mensen met diabetes te behandelen. De medisch  pedicure let op veranderingen aan uw voet en behandelt en verzorgt uw voet om wondjes te voorkomen. Ook adviseert zij u hoe u zelf het beste voor uw voeten kunt zorgen. Wanneer uw voet meer zorg nodig heeft, stuurt zij u door naar de juiste specialist. De medisch pedicure houdt uw huisarts op de hoogte.

Podotherapeut
Een podotherapeut is dé specialist op het gebied van de Voet en alle klachten die hieruit voort kunnen komen.

Petra Hagedoorn  werkt samen met uw huisarts in de diabetische ketenzorg voor cliënten uit Ootmarsum en omgeving. Als u voor het eerst een afspraak maakt voor een behandeling is het verstandig om voor uw bezoek eerst bij de huisarts een verwijsbrief  mee te nemen.

 

Wat is een simms-classificatie?

De simms indeling is een simpele en zeer werkbare classificatie van de ontwikkelingsstadia van een diabetische voet.

  • Simms 0: geen afwijkingen
  • Simms 1: neuropathie (NP) of perifeer vasculair lijden (PAV)
  • Simms 2 : NP plus PAV of LJM plus standsafwijkingen
  • Simms 3 : Ulcus, of ulcus in anamnese of amputate

(LJM= limited joint mobility)

Simms-classificatie op nota noodzakelijk?

Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel. De zorgverzekeraars kunnen bij het ontbreken van de classificatie ervoor kiezen de nota’s niet uit te betalen.

Zie ook   www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Medisch pedicure Petra heeft contracten afgesloten met Voetencentrum Wender en Podotherapie Oost Nederland.

Behandelingen die door de medisch pedicure uitgevoerd worden in opdracht van de podotherapeut, vallen onder de gecontracteerde zorg. Kosten hiervan komen uit uw basisverzekering en hoeft u derhalve niet te betalen.

Overige vergoedingen voor diabetische en reumatische voetbehandelingen zijn afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.